Ruimte innemen

Als je met paarden in interactie bent is bewust worden van je intentie waarvan uit je dingen doet erg belangrijk. Je intentie bepaalt namelijk welke handelingen je doet maar nog veel belangrijker het beïnvloed de energie van je handeling. Als ik de intentie heb om de baas te zijn over een paard gedraag ik mij heel anders als dat ik de intentie heb om een leider te zijn voor een paard. Maar intentie beïnvloed niet alleen je gedrag. Je intentie beïnvloed je gehele uitstraling, je gedachten, je gevoelens, elke beweging die je maakt, en niet te vergeten elke interactie die je heb met het paard. En paarden, sensitief als ze zijn, voelen enorm goed aan vanuit welke intentie jij handelt.

 

Nu kom ik in de paardenwereld nog al vaak de term tegen 'je moet de ruimte van het paard innemen' of 'je moet de plek van je paard innemen' of 'landje inpikken'. Vaak worden deze handelingen geadviseerd in het begin van het opbouwen van een relatie. Dus als je het paard nog niet goed kent en jullie relatie met name op het vlak van leiderschap nog niet duidelijk is. Het paard staat vrij in de bak ergens in een hoek en vervolgens wandelt de persoon naar het paard toe. Met gooien van touwen wordt het paard verzocht de de hoek te verlaten en de persoon gaat daar vervolgens staan. Jij neemt dan de plek in van het paard en dat is verbonden met leiderschap/ dominantie.

 

Laten we hier eens wat dieper naar kijken en met name wat de intentie 'de plek innemen' betekent. Als eerste om eens over na te denken .. Is het eigenlijk wel mogelijk om de plek van een paard in te nemen? Is het niet zo dat als een paard verder loopt hij zijn ruimte/ plek gewoon meeneemt? Als ik jou opzij druk en op jouw plek zou gaan staan is het dan niet gewoon zo dat jij alsnog op jouw plek staat maar dan een meter verder op? Ik kan niet op iemand anders zijn plek staan, dat kan alleen die ander. Als ik telkens de plek van het paard wil innemen loop ik vervolgens achter het paard aan want ik moet telkens weer zijn ‘nieuwe’ plek innemen.

 

Oke de plek/ ruimte van het paard kunnen we dus niet innemen maar als ik nu 'de plek van het paard' zie als een ruimte in de bak waar het paard graag staat of veel staat. Dan wil ik die (voorkeurs)plek innemen bv een bepaalde hoek in de bak. Maar om dat te doen ga ik er dus al vanuit dat het paard zich die plek heeft toegeëigend, heeft ingenomen. Dat hij de plek ziet en ervaart als van hem. Maar om over na te denken .. is dat wel de natuur van het paard? Een paard is geen territorium dier, maar voor een paard is de kudde en het samenzijn het belangrijkst. Zelf heb ik nog nooit een paard ontmoet die een bepaalde plek inneemt. Maar stel dat dat wel zo is geeft dat dan niet aan dat het paard uit balans is? Als ik dan vervolgens zijn plek ga innemen doe ik dan niet mee met uit balans zijn? Bied ik het paard daarmee werkelijk iets? En wat als het paard de plek helemaal niet heeft ingenomen maar ik denk dat hij dat heeft gedaan en ik benader het paard met de intentie ik ga jou plek innemen? Wat vertel ik dan werkelijk aan het paard? Handel ik dan wel vanuit daadwerkelijk leiderschap? Of handel ik vanuit een mensengedachte, een ik-jij gedachte .. JOUW plek ga IK innemen. Daarmee creëer ik geen samenzijn, geen WIJ. Echt leiderschap is denken in WIJ, in samen, in verbinding. Niet in het verbreken van verbinding.

 

Wat ik ervaar is dat een paard die alleen in de bak staat en die nog geen relatie met mij heeft een plek kan hebben waar hij zich het veiligst voelt of het fijnst. En daar staat hij het meest. Maar moet ik die innemen of inpikken? En wat geeft eigenlijk de intentie innemen of inpikken? Ik sta met een vreemd paard in de bak en vervolgens ga ik iets nemen wat dus van hem is en daarmee maak ik mijn introductie. 'Hoi, ik ken je nog niet maar ik ga nu eerst iets van je innemen zodat jij weet dat ik dominanter ben dan jij.' Hoe zou jij het vinden dat als ik iets neem wat van jou is? Maak ik je daarmee niet kleiner? Breng ik je daarmee niet uit balans? En als ik het dan heb ingenomen dan moet ik daarna mijn best doen het niet weer te verliezen, want dat kan blijkbaar. Dat creëert spanning en angst. En dus ga ik mezelf verdedigen en word ik een uitnodiging voor strijd en dat is nu juist wat ik niet wil met mijn paard.
Dus de intentie waar vanuit je handelt is niet blanco. Het werkt door op veel lagen in je lichaamstaal maar daardoor ook op veel lagen in de relatie met je paard. Maar hoe kan je dit dan wel aanbieden aan je paard? Dat komt in een volgende post. Lees deze hier.

Gratis E-book Essenties van Lichaamstaal

Lees in dit gratis E-book over hoe lichaamstaal je relatie met je paard kan verbeteren en hoe je contact met je paard zich kan verdiepen!

Gratis E-book Body Awareness

Lees dit gratis E-book en ontdek wat body-awareness voor jou en je gezondheid kan betekenen!

Contacteer Noyana

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.